Prof. Dr. CANAN ŞEN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. CANAN ŞEN

T: (0282) 250 2144

M ctuna@nku.edu.tr

W ctuna.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarla Bitkileri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 2000
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1994
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1991
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. FACULTY OF AGRİCULTURE
2005-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞEN C., GÜNAY S., KURT C. ., TUNA Y. T., Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metotlarının Bitki Örtüsü Üzerine Etkileri, KSÜ Doğa Bil. Derg., vol. 20, pp. 52-59, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
2. AY U., ALTIN M., ŞEN C., Kırklareli Koşullarında Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) – Buğday’ ın (Triticum aestivum L.) Farklı Karışım Oranları ve Biçim Zamanlarının Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 14, pp. 80-85, 2017.
Özgün Makale Ulakbim
3. GÜR M., ALTIN M., ŞEN C., ÖZDÜVEN M. L., Farklı Kullanım Geçmişine Sahip Doğal Meralarda Yem KalitesininBüyüme Mevsimindeki Değişimi, Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 23, pp. 276-284, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. ŞEN C., Impact Of Soıl Factors And Management Systems On Pasture Vegetatıon In Tekırdag, Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, pp. 2904-2914, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. ŞEN C., The Effects Of Soil Moisture and Temperature On Vegetation Composition And Yıeld At Different Pasture Sites, Int. J. Agric.Sc Vet.Med., vol. 5, 2017.
Özgün Makale Index Copernicus
6. ŞEN C., ÖZTÜRK O., . The Relationship between Soil Moisture and Temperature Vegetation on Kirklareli City Luleburgaz District A Natural Pasture Vegetation, International Journal of Environmental Agriculture Research, vol. 3, 2017.
Özgün Makale Orcid
7. GÜR M., ŞEN C., Trakya Bölgesinde Doğal Bir Merada Tespit Edilen Baklagiller Ve Buğdaygiller Familyalarına Ait Bitkilerin Bazı Özellikleri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 13, pp. 61-65, 2016.
Özgün Makale
8. Tuna C., I. N., M. A., Impact of Watering Points on Vegetation Changes of a Semi-arid Natural Pasture in Tekirdag Province, African Journal of Agricultural Research, vol. 6, pp. 896-900, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. TUNA C., Biodiversity Characteristics and Its Measurement in Koseilyas Pasture of Trakya (Thrace) Region, Turkey, Cuban Journal of Agricultural Science, vol. 44, pp. 79-85, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. Tuna C., I. N., F. K., L. O., Nutritive Value of Botanical Composition Under Management Practices in Pirincci Pasture, Asian Journal of Chemistry, vol. 21, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. Kurt C., A. S., C. T., I. N., Determining of The Hay Yield and Botanical Composition of Sazlıdere and Iskender Villages Pasture Areas in Edirne Province., Journal of Mountains Agriculture on the Balkans., vol. 11, pp. 519-533, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
12. ŞEN C., ORAK A., Role of Intercropping on Yield Potential of Common Vetch (Vicia sativa L.) oat (Avena sativa L.) Cultivated in Pure Stand and Mixtures., Journal of Agricultural and Biological Science, vol. 2, pp. 14-19, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
13. ŞEN C., Coşkuntuna L., KOÇ F., Determination of Nutritional Value of Some Legume and Grasses., Pakistan Journal of Biological Science, vol. 7, pp. 1750-1753, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
14. ŞEN C., ORAK A., Yield and Yield Components of Some Important Common Vetch (Vicia sativa L.) Genotypes, Journal of Bulgarian Agricultural Science, vol. 8, pp. 215-218, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Altın M., ŞEN C., Gür M., Taban ve Kıraç Meralarının Verim ve Botanik Kompozisyonuna Gübrelemenin Etkisi, Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 7, ss. 191-198, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. Orak A., C. T., İ. N., Farklı Toprak Tiplerinin Önemli Bazı Yem Bitkilerinde Fide Gelişmesi Üzerine Etkileri, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 4, ss. 99-104, 1995.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Tuna C., I. Nizam, F. Koc and L. Ozduven. Nutritive Value of Botanical Composition Under Management Practices in Pirincci Pasture, Asian Journal of Chemistry, cilt 21, 2009.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , Tuna, C. ve .A. Orak. The Role of Intercroppıng on Yıeld Potentıal of Common Vetch (Vicia sativa L.) Oat (Avena sativa L.) Cultıvated in Pure Stand and Mıxtures, Journal of Agricultural and Biological Science, cilt 2, 2007.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , Tuna C., L.Coşkuntuna ve F., Koç. Determination of Nutritional Value of Some Legume and Grasses., Pakistan Journal of Biological Science , cilt 7, ss. 1750-1753, 2004.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , Tuna, C. ve A., Orak,. Yield and Yield Components of Some Important Common Vetch (Vicia sativa L.) Genotypes, Journal of Bulgarian Agricultural Science, 2002.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Altın M., C. T., İ., Türkiye’nin Çayır ve Mera Bitkileri, Bölüm: Trakya Bölgesi, Yayın Yeri: Tarım Bakanlığı Çayır Mera Havza Daire Başkanlığı, 2010.
Bilimsel Kitap
2. Altın M., A. O., C. T., Yem Bitkileri (Genel Bölüm), Cilt:1, Bölüm: , Yem Bitkilerinin Sürdürülebilir Tarım Açısından Önemi, Yayın Yeri: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çayır Mera daire Başkanlığı, Editör: R.Avcıoğlu,R. Hatipoğlu, Y. Karadağ, 2009.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ORAK A., ŞEN C., NİZAM İ., GÜLER N., Ersoy H., TENİKECİER H. S., Demirkan A. K., Determination of morphological characteristics and forage yield of some vetch species collected at Trakya Region, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. Altın M., C. T., The Place and Importance of Fertilizer Applications in Pasture Improvement in Turkey, 1 Central Asia Congress On Modern Agricultural Techniques And Plant Nutrition (01.10.2013-03.10.2013).
Tam metin bildiri
3. , (01.01.2003-).
Tam metin bildiri
4. , (06.06.2001-08.06.2001).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Tuna C., A. D., Kırklareli İli Pehlivanköy İlçesi Yeşilpınar Köyü Doğal Çayır Vejetasyonunda Farklı Biçim Zamanlarının Verim Potansiyeli Ve Bazı Besin Elementlerine Etkisi, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi (10.09.2013-13.09.2013).
Poster
2. ŞEN C., Gür M., Altın M., Tekirdağ Yeşilsirt Köyü Mera Vejetasyonunun Bazi Floristik Özellikleri, Ekoloji2013 (02.05.2013-04.05.2013).
Özet bildiri
3. Altın m., ŞEN C., Gür M., .Bir Islah Çalışmasının Doğal Mera Ekosisteminin Vejetasyonu Üzerindeki Bazı Etkileri., Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, (25.09.2007-27.09.2007).
Tam metin bildiri
4. Altın M., E. B., C. T., Tekirdağ Koşullarında Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.)in Farklı Gelişme Dönemlerinde Gövde ve Köklerinde Biriktirilen Bazı Besin Maddelerindeki Değişimler, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, (25.09.2007-27.09.2007).
Poster
5. Altın M., C. T., İ., E., Pirinççi Köyü Meraları Dolgu Alanlarını Bitkilendirme Uygulamaları, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi (05.09.2005-09.09.2005).
Tam metin bildiri
6. Altın M., S. K., C. T., F. A., İ. N. ., A. Ş., Tekirdağ Koşullarında Farklı Azotlu Gübre Seviyeleri ve Hasat Zamanlarının Hayvan Pancarı (Beta vulgaris L. rapa) Verim ve Kalitesine Etkileri,, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi (05.09.2005-09.09.2005).
Tam metin bildiri
7. Altın M., C. T., Trakya Meralarının Bazı Özellikleri İle Yöre Tarımındaki Önemi, Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi (17.09.2001-21.09.2001).
Tam metin bildiri
8. Orak A., C. T., Yemlik Kanola (Brassica napus ssp. oleifera L.)´da Farklı Ekim Normunun Verim ve Verim Öğelerine Etkisi., Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi (17.09.2001-21.09.2001).
Tam metin bildiri
9. ORAK A., ŞEN C., NİZAM İ., Tekirdağ Koşullarında Ekim Normu ve Sıra Arası Mesafenin Kamışsı Yumağın (Festuca arundinacea L.) Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi., Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi (15.11.1999-19.11.1999).
Tam metin bildiri
10. Orak A., C. T., İ. N., Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz) Tohumluk Üretiminde Arpanın (Hordeum vulgare L.) Destek Bitki Olarak Kullanılması., Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi (15.11.1999-18.11.1999).
Tam metin bildiri
11. Orak A., C. T., İ. N., Farklı Gübre Dozlarının Macar Fiğinin (Vicia pannonica Crantz) Verim ve Verim Komponentlerine Etkisi, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi (22.09.1997-25.09.1997).
Tam metin bildiri
12. Orak A., C. T., İ. N., Tekirdağ Koşullarında Ak Acı Bakla (Lupinus albus L.) Yazlık Ekim Zamanının Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 3. Çayır, Mera Yembitkileri Kongresi (11.06.1996-19.06.1996).
Tam metin bildiri
13. Altın M., C. T., Tekirdağ Koşullarında Farklı Sıra Aralığı ve Ocağa Ekilen Korunganın (Onobrychis sativa Lam.)Kuru Ot ve Tohum Verimleri ile Otunun Ham protein ve Ham Kül Oranları, Türkiye 3. Çayır, Mera Yembitkileri Kongresi (11.06.1996-19.06.1996).
Tam metin bildiri
14. , .
Tam metin bildiri
15. , .
Tam metin bildiri
16. , .
Tam metin bildiri
17. , .
Tam metin bildiri
18. , .
Tam metin bildiri
19. , .
Tam metin bildiri
20. , .
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. ÇOMU Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Ulakbim
3. Agrobotanica, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB, CABİ
5. Türk Botanik Dergiisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Keşan Boztepe Köyü Mera Islah ve Yönetim Projeleri, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 01.01.2015-31.12.2017.
2. Trakya Bölgesi Doğal Florasından Toplanan Fiğ(Vicia sp) Türlerinin Bazı Bitkisel Özelliklerinin ve Verimlerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.05.2014-25.10.2016.
3. TRAKYA BÖLGESİ DOĞAL FLORASINDA FİĞ Vicia sp TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ TOPLANMASI KARAKTERİZASYONU ve DEĞERLENDİRİLMESİ, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.03.2014-01.03.2017.
4. Kırklareli Merkez Değirmencik Köyü Mera Islah ve Yönetim Projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 01.01.2014-31.12.2017.
5. Edirne İli Süloğlu İlçesi Yağcılı Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 01.01.2014-31.12.2016.
6. Edirne İliHavsa ilçesi Yolageldi Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 01.01.2014-31.12.2016.
7. Edirne İli Lalapaşa ilçesi Taşlımüsellim Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi ise), 30.07.2012-31.01.2015.
8. Edirne İli Büyükdöllük Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi ise), 30.06.2012-31.01.2015.
9. Tekirdağ İli Yukarısevindikli Köyü Doğal Mera Ekosistem Özellikleri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 11.04.2011-30.09.2015.
10. Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metodlarının Bitki Örtüsü ve Su Erozyonuna Etkisi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi ise), 09.04.2009-31.03.2015.
11. Tekirdağ İli Yukarısevindikli Köyü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çayır Mera Amenajman ve Islah Projeleri, DİĞER, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise).
12. Minimum Toprak İşleme Yöntemlerinin Mera Toprağının Yapısı Nem Depolanması ve Verime Olan Etkisisnin Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, Devam Ediyor.
13. Trakya Yöresi Doğal Mera Vejetasyonlarının Yapısı ve Bazı Çevre Faktörleri İle İlişkileri, BAP, Araştırmacı.
14. Kırklareli İli Kuzuçardağı ve Karacaoğlan Köyleri Meralarının Islah ve Amenajman Projeleri, DİĞER, Araştırmacı.
15. Edirne İli, Merkez Sazlıdere ve İskender Köyü Meralarının Durumlarının Saptanması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı.
16. Tekirdağ Koşullarında Hayvan Pancarı (Beta vulgaris rapa )’na Uygulanan Farklı Dozlardaki Azotlu Gübrenin ve Hasat Zamanını Verim ve Kaliteye Etkisi, BAP, Araştırmacı.